برنامه کارآموزی تابستانه کارامان

برنامه تابستونی چیست؟

۴.مراسم فارغ التحصیلی:

پس از پایان یافتن دوره کارآموزی، کارآموز باید پروژه خود را در قالب یک گزارش مختصر ارائه نمایند تا گواهینامه پایان دوره خود را دریافت نمایند.

۳.وعده یک ملاقات با مربی:‌

کارآموز به همراه یکی از همکاران متخصص خود یک ملاقات انجام می دهد تا درباره کارآموزی با یکدیگر صحبت کنند و دانشجو از نظرات حرفه ای وی در مورد برنامه های کاری خود استفاده نماید

۲. وظایف کارآموزی:

برای 4 تا 8 هفته کار تمام وقت کارآموزان پروژه ای تعریف میشود و با یک واحد مشخص در شرکت انتخاب شده و دانشجو در آنجا به فعالیت می پردازد. این سال کارآموزی فقط در شهر تهران است

۱. کارگاه معارفه و آشنایی:

کارگاه معارفه و آشنایی – همه ی دانشجویان ثبت نام شده در برنامه ای یک روزه برای معرفی و آمادگی در دوره.

چگونه کارآموزان انتخاب میشوند؟

دانشجویان/فارغالتحصیلان برای شرکت در این برنامه باید از طریق وبسایت کارامان اقدام نمایند. ما به دقت افراد منتخب را گزینش می کنیم و پس از مصاحبه درخواست آنها به صورت دقیق تر بررسی خواهد شد.
داوطلبان باید روند سه مرحله ای انتخابی را طی کنند:

 • فرم آنلاین (لینک فرم)
 • مصاحبه (تلفن، اسکایپ، حضوری‌) ی
 • مصاحبه و ارزیابی گروهی (که به صورت حضوری در تهران برگزار خواهد شد)
چه کسی می تواند شرکت کند؟

هر دانشجویی که حایز شرایط زیر باشد می تواند برای شرکت در این برنامه اقدام نماید. همچنین دانشجوها باید شرایط و قوانین اعلام شده را بپذیرند.

 • سن:‌ بین۱۸ تا ۳۰ سال
 • تحصیلات:‌ کارشناسی، کارشناسی ارشد، MBA و دکتری
 • رشته: همه رشته های علوم انسانی، اجتماعی، هنر، مهندسی و علوم پایه
 • جایگاه علمی: انتظار میرود داوطلبان این برنامه دارای شرایط ممتاز باشند

دانشجویان علاقمند به شرکت در این برنامه باید موافقت خود را با قوانین و شرایط زیر اعلام نمایند

 • با شرط رازداری، اطلاعات شرکت میزبانشان را محفوظ دارند.
 • تعهد به ۴ تا ۸ هفته کار تمام وقت داشته باشند.
 • انتظار تضمین قطعی برای شروع کار پس از اتمام دوره کارآموزی درآن شرکت را نداشته باشند.
 • انتظار برای دریافت حقوق، پاداش و سنوات از شرکت میزبان نداشته باشند.
 • در جلسات آشنایی، فارغ التحصیلی و ناهارهای با مربی شرکت نمایند.